کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

به طور گسترده و مستقل به تمامی مراحل تولید با دقت زیاد نظارت می کند. این واحد مسئولیت اطمینان از ارسال کالای با کیفیت به مشتریان را دارد. از این رو نمایندگان این واحد به صورت مستمرتمامی مراحل تولید هر بخش را در حین و پس از تولید کنترل می نمایند. حفظ و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی در دو قسمت کنترل کیفیت صورت می پذیرد.

از جمله استانداردهای مورد استفاده طراحی , مواد اولیه, ساخت و گالوانیزه سازه های فلزی میتوان به DIN, ASTM, IEEE, ASCE, AWS,ASCE و استاندارد ملی اشاره کرد که در تمامی مراحل طبق درخواست کارفرما پیاده سازی و اجرا می گردد. علاوه برآن گواهی نامه های ISO 9001 , ISO 18001, ISO14001 و I.M.S تضمینی برای کیفیت بهتر محصولات و رعایت اصول ایمنی و محیط زیستی میباشد. 

برای دانلود لیست استانداردهای بکار رفته در شرکت یاسان اینجا را کلیک نمایید.

مواد اولیه

مطابقت محصولات با استانداردها و مشخصات فنی مورد درخواست مشتری ابزار کنترل موارد فوق توسط واحد آزمایشگاه به صورت دوره ای کالیبره شده و در اختیار نمایندگان این واحد قرار می گیرد. این امر باعث اطمینان از داده های بدست آمده از فرآیند نظارت گردد. تجزیه و تحلیل داده ها از محل نتایج حاصله از بازرسی ها جهت بکارگیری اقدامات اصلاحی و بهبود فرایند کنترل کیفیت بکار گرفته می شود. همچنین واحد تضمین کیفیت این شرکت در شناسایی و گرد آوری استانداردهای معتبر جهانی و رسیدگی به بازخورد مشتریان از طریق ارسال و جمع آوری فرم های نظر سنجی کیفی سعی و اهتمام جدی در ارتقا این مهم به عهده دارد .

آزمایشگاه

همچنین جهت اطمینان از دقت کافی ابزارهای اندازه گیری تحت شرایط مخصوص آزمایشگاهی و با استفاده از بلاکهای مرجع تایید شده و بر اساس استانداردها و نظارت موسسه استاندارد طی دور های زمانی مشخص کالیبره میشوند. پس هر بار آزمایش قطعات, گواهینامه معتبر همانند تصاویر زیر ارائه می شود.

آزمایشگاه

همچنین جهت اطمینان از دقت کافی ابزارهای اندازه گیری تحت شرایط مخصوص آزمایشگاهی و با استفاده از بلاکهای مرجع تایید شده و بر اساس استانداردها و نظارت موسسه استاندارد طی دور های زمانی مشخص کالیبره میشوند. پس هر بار آزمایش قطعات, گواهینامه معتبر همانند تصاویر زیر ارائه می شود.

آزمایشگاه

همچنین جهت اطمینان از دقت کافی ابزارهای اندازه گیری تحت شرایط مخصوص آزمایشگاهی و با استفاده از بلاکهای مرجع تایید شده و بر اساس استانداردها و نظارت موسسه استاندارد طی دور های زمانی مشخص کالیبره میشوند. پس هر بار آزمایش قطعات, گواهینامه معتبر همانند تصاویر زیر ارائه می شود.

آزمایشگاه

کلیه آزمایشات مورد نیاز در فرآیند خرید مواد اولیه و تولید قطعات از لحاظ شیمیایی , فیزیکی و مکانیکی جهت اطمینان از مرغوبیت محصولات تولید شده در آزمایشگاه صورت می گیرد . این واحد تحت نظر واحد کنترل کیفیت فعالیت می کند. بهره گیری از ابزارهای دقیق اندازه گیری تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی این واحد را مبدل به مرجعی مطمئن جهت سنجش مراحل مختلف تولید با استاندارهای مرتبط نموده است.

: گواهی نامه ها